682/1994

Given i Helsingfors den 21 juli 1994

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 § och 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/80) samt 10 § lagen om prisskillnadsersättning för lantbruksprodukter (1521/93):

1) Statsrådet har med stöd av lagen om prisskillnadsersättning för lantbruksprodukter (1521/93) utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdat träder i kraft upphävs
SRb om ändring av 2 § statsrådets beslut om grunderna för prisskillnadsersättning för livsmedelsprodukter 55/94 21.7.1994 25.7.1994 -

2) Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av lagen om prisskillnadsersättning för lantbruksprodukter (1521/93) utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdat träder i kraft upphävs
JSMb om prisskillnader för livsmedelsråvaror 56/94 25.7.1994 1.8.1994 -

3) Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av förordningen den 22 april 1994 om marknadssystemet för lantbruksprodukter (287/94) utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdat träder i kraft upphävs
JSMb om anvisningar för bestämning av spannmålens kondition och kvalitet samt om krav som skall uppfyllas av den utrustning som används vid uttagning och sammanställning av spannmålsprov samt vid bestämning av spannmålens kondition och kvalitet 57/94 15.7.1994 25.7.1994 -

Besluten har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Besluten kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Elisabetsgatan 8, PB 250, 00171 Helsingfors, tfn (90) 134 211.

Helsingfors den 21 juli 1994

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Tf. överinspektör
Hilkka Hakatie

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.