648/1994

Utfärdat i Nådendal den 15 juli 1994

Statsrådets beslut om temporärt slopande av exportkostnadsavgiften för spannmål

Eftersom en proposition med förslag till ändring av 9 § lagen om exportkostnadsavgift för mjölk, svinkött och spannmål har avlåtits till riksdagen den 15 juli 1994, har statsrådet med stöd av 3 § lagen den 10 december 1990 om exportkostnadsavgift för mjölk, svinkött och spannmål (1062/90) vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet beslutat om uppbörden av exportkostnadsavgift för spannmål som följer:

1 §

För vete, råg, korn och havre uppbärs ingen exportkostnadsavgift mellan den 1 juli och den 31 december 1994.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 20 juli 1994 och det tillämpas på spannmål som mottagits den 1 juli 1994 och därefter.

Nådendal den 15 juli 1994

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Understatssekreterare
Nils Wirtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.