637/1994

Given i Nådendal den 15 juli 1994

Lag om ägobyte mellan staten och Åbo stad

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Försvarsministeriet berättigas att på villkor som det bestämmer till Åbo stad överlåta följande områden jämte byggnader i Åbo stad:

1) ett ca 25 759 m2 stort outbrutet område av lägenheten Meri-Artukainen 1:23 av Artukainen enstaka hemman, lägenheten Meri-Hyrköinen 1:14 av Hyrköinen enstaka hemman, lägenheten Meri-Siiri 2:5 i Ihala by, lägenheten Merijoki 1:23 av Jokisyltylä enstaka hemman, lägenheten Meriniemi 1:10 av Metsäaro enstaka hemman, ett ca 6 702 m2 stort outbrutet område av lägenheten Isotalo 1:42 och ett ca 82 911 m2 stort outbrutet område av lägenheten Vähätalo 2:14 i Pansio by, lägenheten Meri-Paavola 1:11 av Pansion Paavola enstaka hemman, lägenheten Meriniitty 1:9 av Polusmäki enstaka hemman,

2) tomten Pansio-4-1, lägenheten Mäenreuna 4:20 i Ihala by, lägenheten Kallio-Paavola 1:12 av Pansion Paavola enstaka hemman, lägenheten Kallio-Hyrköinen 1:15 av Hyrköinen enstaka hemman,

3) tomterna Puistomäki-10-21, -10-22, -10-23, -11-16 och outbrutna områden på sammanlagt ca 13 466 m2 av tomterna Puistomäki-10-14, -10-15, -10-16, -10-17, -10-18, -10-19, -10-20, -10-24, -11-1, -11-15, -11-17, -11-19 och

4) ett ca 49 601 m2 stort outbrutet område av lägenheten Vähäheikkilä 1:4 och ett ca 666 m2 stort outbrutet område av lägenheten Korppolainen 6:2 och lägenheten Mäki-Uittamo III 6:1 i Lillheikkilä by samt lägenheterna Mäki-Uittamo 1:260 och Mäki-Uittamo II 1:262 av Uittamo enstaka hemman.

Åbo stad överlåter till staten följande områden jämte byggnader i Åbo stad:

1) ett ca 6 057 m2 stort outbrutet område av lägenheten Korppolainen 6:2 i Lillheikkilä by,

2) ett ca 881 m2 stort outbrutet område av tomten Puistomäki-11-18, och

3) som vederlag uppför Åbo stad på ett område som ägs av staten en högst 3 300 m2 effektivyta stor byggnad för undervisningsändamål enligt planer som godkänns av försvarsministeriet och överlåter den till staten.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1994.

RP 85/94
StaUB 27/94

Nådendal den 15 juli 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.