621/1994

Given i Nådendal den 28 juni 1994

Lag om ändring av 26 § tullskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 26 § 1 mom. tullskattelagen av den 14 juli 1978 (575/78), sådant det lyder i lag av den 18 februari 1994 (136/94), som följer:

26 §

Tullstyrelsen kan av särskilda skäl och på de villkor som den bestämmer på ansökan sänka eller helt avlyfta från tull som har betalts eller skall betalas samt ränta som skall betalas med anledning av anstånd. Finansministeriet kan dock överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende.Denna lag träder i kraft den 1 september 1994.

Lagen tillämpas på ansökningar som är anhängiga när lagen träder i kraft och på ansökningar som görs senare.

RP 68/94
StaUB 24/94

Nådendal den 28 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.