620/1994

Given i Nådendal den 28 juni 1994

Lag om ändring av 15 § lagen om bränsleavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 15 § 1 och 2 mom. lagen den 13 april 1993 om bränsleavgift (337/93) som följer:

15 §
Skattelättnad och anstånd med betalningen

Skattestyrelsen kan av särskilda skäl på ansökan och på villkor som den bestämmer bevilja befrielse från betalning av bränsleavgift, dröjsmålsränta och restavgift samt ränta som skall betalas med anledning av anstånd.

Finansministeriet kan överta avgörandet av ett sådant principiellt viktigt ärende som avses i 1 mom.Denna lag träder i kraft den 1 september 1994.

Lagen tillämpas på ansökningar som är anhängiga när lagen träder i kraft och på ansökningar som görs senare.

RP 68/94
StaUB 24/94

Nådendal den 28 juni 1994

Republikens President
Martti Ahtisaari

Minister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.