616/1994

Given i Nådendal den 28 juni 1994

Lag om ändring av 99 § lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 99 § 1 och 2 mom. lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43), sådana de lyder i lag av den 28 juni 1993 (620/93), som följer:

99 §

Skattestyrelsen kan av särskilda skäl på ansökan och på de villkor som den bestämmer sänka eller helt avlyfta stämpelskatt, skatteförhöjning, skattetillägg, dröjsmålsränta och restavgift samt ränta med anledning av uppskov som betalts eller som skall betalas.

Finansministeriet kan överta avgörandet av ett sådant principiellt viktigt ärende som avses i 1 mom.Denna lag träder i kraft den 1 september 1994.

Lagen tillämpas på ansökningar som är anhängiga när lagen träder i kraft och på ansökningar som görs senare.

RP 68/94
StaUB 24/94

Nådendal den 28 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.