613/1994

Given i Nådendal den 28 juni 1994

Lag om ändring av 210 § mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 210 § 1 och 2 mom. mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/93) som följer:

210 §

Skattestyrelsen eller, när en tullmyndighet har uppburit skatten, tullstyrelsen kan av särskilda skäl på ansökan och på villkor som den bestämmer nedsätta eller avlyfta sådana mervärdesskatter, skattetillägg, dröjsmålsräntor och restavgifter samt räntor med anledning av anstånd vilka har betalts eller skall betalas.

Finansministeriet kan överta avgörandet av ett sådant ärende som avses i 1 mom., om ärendet är principiellt viktigt.Denna lag träder i kraft den 1 september 1994.

Lagen tillämpas på ansökningar som är anhängiga när lagen träder i kraft och på ansökningar som görs senare.

RP 68/94
StaUB 24/94

Nådendal den 28 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.