611/1994

Given i Nådendal den 28 juni 1994

Lag om ändring av 14 § lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 14 § 1 och 2 mom. lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/63), dessa lagrum sådana de lyder, 1 mom. i lag av den 6 augusti 1982 (611/82) och 2 mom. i lag av den 1 november 1991 (1319/91), som följer:

14 §

Skattestyrelsen kan av särskilda skäl på ansökan avlyfta arbetsgivare påförda, i 10 § avsedda skattetillägg och -förhöjningar samt i lagen om dröjsmålsränta och restavgift på skatt avsedd dröjsmålsränta och restavgift ävensom ränta som skall erläggas med anledning av uppskov. Skattestyrelsen kan avlyfta dessa belopp även då de borde redovisas eller har redovisats till folkpensionsanstalten.

Finansministeriet kan överta avgörandet av ett sådant principiellt viktigt ärende som avses i 1 mom.Denna lag träder i kraft den 1 september 1994.

Lagen tillämpas på ansökningar som är anhängiga när lagen träder i kraft och på ansökningar som görs senare.

RP 68/94
StaUB 24/94

Nådendal den 28 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.