585/1994

Utfärdat i Helsingfors den 27 juni 1994

Tullstyrelsens beslut om tillämpning av vissa ändringar av de ursprungsregler som skall iakttas i handeln mellan EFTA-staterna och Republiken Bulgarien

Tullstyrelsen har med stöd av 1 § 1 mom. lagen den 28 maj 1993 om förfarandet vid ändring av de ursprungsregler som tillämpas i frihandelsavtal och andra tullpreferensarrangemang samt om bestämmelser i anslutning till dessa regler (460/93) beslutat:

1 §

Beslut nr 4/1993 av den Blandade kommitt som avses i det den 29 mars 1993 ingångna avtalet mellan EFTA-staterna och Republiken Bulgarien (FördrS 50/94), vilket beslut berör uppskov i tillämpning av bestämmelserna i artikel 23 i protokoll B till avtalet och ingår som bilaga i detta beslut, skall tillämpas i handeln mellan Republiken Finland, de övriga EFTA-staterna och Republiken Bulgarien såsom därom har överenskommits.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1994.

Helsingfors den 27 juni 1994

Generaldirektör
Jermu Laine

Överinspektör
Reima Jokinen

(Översättning)

BESLUT NR 4/1993 AV BLANDADE KOMMITTÉN EFTA - BULGARIEN

(Fattat vid 2. mötet den 1 juni 1994)

Uppskov i tillämpning av bestämmelserna i artikel 23 i protokoll B

Blandade kommittén,

som noterar att enligt artikel 23 i protokoll B i avtalet mellan EFTA-staterna och Bulgarien får varor bli föremål för tullrestitution eller åtnjuta befrielse från tull i någon form endast om de har ursprung i en avtalsslutande stat,

som noterar att enligt ursprungsreglerna i Europaavtalet mellan Bulgarien och Europeiska gemenskaperna får tullrestitution eller befrielse från tull i någon form tillämpas också på varor som inte har ursprung i en avtalsslutande part,

som anser att det är i intresse av parterna till EFTA - Bulgarien -avtalet att i handeln mellan dem tillämpas samma praxis som i handeln mellan Bulgarien och Europeiska gemenskaperna,

har beslutat:

1. Bestämmelserna i artikel 23 i protokoll B skall inte tillämpas förrän den 1 januari 1995.

2. Samråd skall äga rum på begäran av en avtalsslutande stat om ofördelaktig påverkan som orsakas av tillämpningen av detta uppskov för att uppnå en tillfredställande lösning.

3. Detta uppskov samt konsultationsmöjlighet kan förlängas av Blandade kommittn med beaktande av den praxis som tillämpas mellan Bulgarien och Europeiska gemenskaperna.

4. Detta beslut tillämpas från och med den 1 juli 1994.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.