570/1994

Given i Nådendal den 28 juni 1994

Lag om ändring av 15 § lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 15 § lagen den 21 januari 1994 om studiestöd (65/94) ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

15 §
Statsborgen för studielån

En studerande som har fyllt 18 men inte 20 år och som inte bor hos sina föräldrar och som studerar vid en annan läroanstalt än en högskola eller ett gymnasium beviljas statsborgen för studielån även om han på basis av föräldrarnas inkomster inte har rätt till studiepenning.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 40/94
KuUB 5/94

Nådendal den 28 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.