563/1994

Given i Nådendal den 28 juni 1994

Lag om ändring av 2 § lagen om privat hälso- och sjukvård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 3 mom. lagen den 9 februari 1990 om privat hälso- och sjukvård (152/90) som följer:

2 §
Definitioner

Med självständig yrkesutövare avses den som självständigt utövar sitt yrke med stöd av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94).


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

RP 33/94
ShUB 13/94

Nådendal den 28 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.