560/1994

Given i Nådendal den 28 juni 1994

Lag om ändring av 2 och 4 §§ lagen om patientens ställning och rättigheter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 3 punkten och 4 § 2 mom. lagen den 17 augusti 1992 om patientens ställning och rättigheter (785/92) som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


3) yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården en person som avses i 2 § lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94),


4 §
Intagning för vård

Den som är i brådskande behov av vård skall beredas hjälp eller tas in för vård så som stadgas i 14 § 1 mom. 2 punkten folkhälsolagen, 30 § 2 mom. lagen om specialiserad sjukvård, 8 § 3 mom. lagen om Helsingfors universitetscentralsjukhus och 15 § lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

RP 33/94
ShUB 13/94

Nådendal den 28 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.