538/1994

Given i Helsingfors den 21 juni 1994

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/80), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 22 december 1993 (1364/93):

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av lagen om husdjursavel (794/93) och av lagen om hästhushållning (796/93) utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdat träder i kraft
1) JSMb om härstamningsbevis 42/94 15.6.1994 1.7.1994
2) JSMb om godkännande av husdjursavelsorganisationer 43/94 10.6.1994 1.7.1994
3) JSMb om införsel och utförsel av husdjursavelsmaterial 44/94 20.6.1994 1.7.1994
4) JSMb om anordnande av hästavelsverksamheten 45/94 10.6.1994 1.7.1994
5) JSMb om införsel och utförsel av häst 46/94 20.6.1994 1.7.1994

Besluten har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Besluten kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Elisabetsgatan 8, PB 250, 00171 Helsingfors, tfn (90) 134 211.

Helsingfors den 21 juni 1994

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Planerare
Tauno Junttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.