535/1994

Utfärdat i Helsingfors den 23 juni 1994

Statsrådets beslut om omorganisering av två polisdistrikt

Statsrådet har vid föredragning från inrikesministeriet med stöd av 6 § 2 mom. polisförvaltningslagen av den 14 februari 1992 (110/92) beslutat:

1 §

Träskända länsmansdistrikt och Tusby länsmansdistrikt sammanslås till ett polisdistrikt, vars namn är Träskända länsmansdistrikt. Till distriktet hör Träskända och Kervo städer samt Tusby kommun.

2 §

Detta beslut föranleder inte ändring i förvaltningsområdenas språkliga indelning.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1994 och gäller till den 31 december 1994.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 23 juni 1994

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Konsultativ tjänsteman
Jouni Laiho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.