488/1994

Given i Helsingfors den 15 juni 1994

Förordning om ändring av 2 § förordningen om odontologiska examina

På föredragning av undervisningsministern

ändras 2 § förordningen den 26 mars 1976 om odontologiska examina (290/76), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 13 juni 1986 (480/86), som följer:

2 §

Odontologiska examina kan avläggas vid Helsingfors universitets och Uleåborgs universitets medicinska fakulteter. Odontologie doktorsexamen kan avläggas också vid Åbo universitets medicinska fakultet. Dessa fakulteter benämns i denna förordning utbildningsenheter.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.

Sedan denna förordning har trätt i kraft tar Kuopio universitet inte in nya studerande till den odontologiska utbildningen, inte heller Åbo universitets medicinska fakultet till utbildning som leder till odontologie licentiatexamen.

En studerande som innan denna förordning träder i kraft har påbörjat studier som leder till odontologisk examen vid Kuopio universitet kan avlägga odontologisk examen vid samma universitet till den 30 juni 1998. En studerande som efter nämnda dag flyttar över till Uleåborgs universitets medicinska fakultet för att avlägga odontologie licentiatexamen får räkna sig till godo de studier som han har slutfört vid Kuopio universitet.

En studerande som innan denna förordning träder i kraft har inlett studier som leder till odontologie licentiatexamen vid Åbo universitets medicinska fakultet får avlägga examen vid samma fakultet.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 15 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.