474/1994

Given i Helsingfors den 10 juni 1994

Lag om ändring av gruvlagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till gruvlagen av den 17 september 1965 (503/65) en ny 23 a § som följer:

23 a §

Till en utmålsansökan som gäller ett projekt enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/94) skall fogas en konsekvensbeskrivning enligt nämnda lag. I den mån beskrivningen innehåller sådana uppgifter om miljökonsekvenserna som behövs för tillämpningen av denna lag skall det inte krävas en ny utredning om samma sak. Av beslutet om utmålsansökan skall framgå på vilket sätt bedömningen enligt nämnda lag har beaktats.

Handels- och industriministeriet kan besluta att en konsekvensbeskrivning skall fogas till den allmänna planen enligt handels- och industriministeriets beslut om säkerhetsföreskrifter för gruvor (921/75) som företes för Tekniska kontrollcentralen för godkännande, om det är uppenbart att några förberedelser för gruvdrift som avsevärt ändrar miljön inte kommer att göras med anledning av utmålsansökan.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1994.

I fråga om tillämpningen av denna lag gäller 27 § lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/94).

RP 319/93
MiUB 4/94

Helsingfors den 10 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.