449/1994

Given i Helsingfors den 10 juni 1994

Lag om ändring av 14 § lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 14 § 1 mom. lagen den 23 december 1981 om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/81) som följer:

14 §

För de i 13 § 1 mom. nämnda utgifterna för skydd i arbete reserveras två procent av totalkostnaderna för olycksfallsförsäkringen. Detta belopp använder olycksfallsförsäkringsanstalten för främjande av sådant arbetarskydd som tjänar lantbruksföretagarnas intressen. Medlen kan även användas till forskning, utbildning m och information som främjar sådant arbetarskydd och sådant utvecklande av arbetsförhållandena som tjänar lantbruksföretagarnas intressen.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

RP 34/94
ShUB 4/94

Helsingfors den 10 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.