411/1994

Given i Helsingfors den 26 maj 1994

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 § och 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/80) samt 10 § lagen om prisskillnadsersättning för lantbruksprodukter (1521/93):

1) Statsrådet har med stöd av lagen om prisskillnadsersättning för lantbruksprodukter (1521/93) utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdat träder i kraft
SRb om ändring av 6 § statsrådets beslut om grunderna för prisskillnadsersättning för livsmedelsprodukter 37/94 26.5.1994 1.6.1994
SRb om spannmål som berättigar till prisskillnadsersättning samt om prisskillnadsersättningar som betalas för sådan spannmål 38/94 26.5.1994 1.7.1994

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av lagen om priskillnadsersättning för lantbruksprodukter (1521/93) utfärdat följande beslut:

JSMb om avstående från minimiprisen på smör och smörolja för en bestämd tid 39/94 26.5.1994 26.5.1994

Besluten har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Besluten kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Elisabetsgatan 8, PB 250, 00171 Helsingfors, tfn (90) 134 211.

Helsingfors den 26 maj 1994

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Tf. överinspektör
Hilkka Hakatie

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.