408/1994

Given i Helsingfors den 27 maj 1994

Förordning om ändring av 98 § luftfartsförordningen

På föredragning av trafikministern

ändras 98 § luftfartsförordningen av den 23 augusti 1968 (525/68), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 12 december 1986 (936/86), som följer:

98 §

Luftfartsverket meddelar föreskrifter om föremål som avses i 66 § 2 mom. luftfartslagen, såsom fallskärmar, hängglidare och flygskärmar samt modellflygplan, och om villkoren för en tillåten användning av dessa föremål, ifall sådana föreskrifter är nödvändiga för flygsäkerheten eller för förebyggande av skadliga miljöverkningar.


Denna förordning träder i kraft den 15 juni 1994.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 27 maj 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.