400/1994

Given i Helsingfors den 27 maj 1994

Lag om ändring av 7 § lagen om exportkostnadsavgift för mjölk, svinkött och spannmål

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 7 § 1 mom. lagen den 10 december 1990 om exportkostnadsavgift för mjölk, svinkött och spannmål (1062/90), sådant detta lagrum lyder i lag av den 18 december 1992 (1329/92), som följer:

7 §

Exportkostnadsavgiften för svinkött är 30 penni per kilogram svinkött av svin som en idkare av slakterirörelse har slaktat, om slaktkroppen väger högst 76 kilogram, och 30 penni per kilogram, om slaktkroppen väger över 76 kilogram och högst 80 kilogram, och 30 penni om slaktkroppen väger över 80 kilogram. Sistnämnda förhöjda avgifter gäller inte suggor eller galtar. Det antal kilogram som utgör grund för avgiften bestäms enligt slaktkroppens vikt.Denna lag träder i kraft den 1 juni1994.

RP 27/94
StaUB 13/94

Helsingfors den 27 maj 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.