382/1994

Utfärdat i Helsingfors den 24 maj 1994

Inrikesministeriets beslut om ändring av inrikesministeriets beslut om när registerförvaltningens prestationer skall vara avgiftsbelagda, om betalningsgrunderna för avgifterna och om de fasta avgifter som skall uppbäras för offentligrättsliga prestationer

Inrikesministeriet har ändrat del VI i den avgiftstabell som medföljer som bilaga till inrikesministeriets beslut den 2 april 1993 (328/93) om när registerförvaltningens prestationer skall vara avgiftsbelagda, om betalningsgrunderna för avgifterna och om de fasta avgifter som skall uppbäras för offentligrättsliga prestationer, sådan den lyder i inrikesministeriets beslut av den 15 december 1993 (1318/93), som följer:

AVGIFTSTABELL

Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter


VI Befolkningsdatatelefon mk/minut
Lokalsamtalsavgift och 7,95


Detta beslut träder i kraft den 1 juni 1994.

Helsingfors den 24 maj 1994

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Tf. överinspektör
Päivi Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.