380/1994

Given i Helsingfors den 27 maj 1994

Förordning om ändring av 1 och 3 §§ förordningen om vissa examina inom hälsovården

Sedan konsistoriet vid Helsingfors universitet avgett utlåtande för universitetets del och på föredragning av undervisningsministern

upphävs i förordningen den 24 augusti 1984 om vissa examina inom hälsovården (626/84) 3 § 1 mom. och

ändras 1 § 3 mom., sådant det lyder i förordning av den 16 april 1993 (370/93), som följer:

1 §

I denna paragraf nämnda examina kan avläggas vid Uleåborgs universitets, Tammerfors universitets och Åbo universitets medicinska fakulteter, vid Jyväskylä universitets gymnastik- och idrottsvetenskapliga fakultet, vid Kuopio universitets medicinska fakultet och samhällsvetenskapliga fakultet samt vid Åbo Akademis samhälls- och vårdvetenskapliga fakultet, vilka i denna förordning benämns utbildningsenheter.


Denna förordning träder i kraft den 30 maj 1994.

Sedan denna förordning har trätt i kraft tar Helsingfors universitets medicinska fakultet inte in nya studerande till den utbildning som avses i förordningen om vissa examina inom hälsovården.

En studerande som innan denna förordning träder i kraft har påbörjat studier som leder till en examen inom hälsovården vid Helsingfors universitets medicinska fakultet kan avlägga examen vid samma fakultet till utgången av år 1998.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 27 maj 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.