376/1994

Given i Helsingfors den 27 maj 1994

Lag om ändring av 59 och 130 §§ mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 59 § 2 punkten mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/93) och

fogas till 130 § 2 mom. en ny 3 punkt som föjer:

59 §

Skatt betalas inte på försäljning av följande varor och tjänster


2) ordnande och förmedling av sådana lotterier som nämns i 2 § 1 mom. 1 punkten lotteriskattelagen (552/92) samt upplåtelse av sådana platser på fastighet som krävs för spelautomater, spelanordningar eller spel som avses i det nämnda lagrummet,


130 §

Rätten till återbäring enligt 1 mom. gäller inte


3) skatt som ingår i en anskaffning som har gjorts för verksamhet som avser fastighetsuthyrning.Denna lag träder i kraft den 1 juni 1994.

RP 71/94
StaUB 17/94

Helsingfors den 27 maj 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.