354/1994

Utfärdat i Helsingfors den 11 maj 1994

Inrikesministeriets beslut om förnyat fastställande av utjämningskoefficienterna för den allmänna statsandelen för kommunerna för 1993-2000 och för tiden därefter i fråga om Nystad

Inrikesministeriet har med stöd av 35 § lagen den 3 augusti 1992 om statsandelar till kommunerna (688/92) och 13 § reglemente för statsrådet (1392/93) beslutat:

1 §

Sedan högsta förvaltningsdomstolen har genom sitt beslut av den 22 april 1994 hävt statsrådets beslut den 23 december 1992 om fastställande av utjämningskoefficienterna för den allmänna statsandelen för kommunerna för 1993-2000 och tiden därefter (1463/92) i fråga om Nystad, fastställs utjämningskoefficienterna för stadens allmänna statsandel för 1993-2000 och tiden därefter enligt följande:

1993 -0.7
1994 -0.7
1995 -0.7
1996 -0.6
1997 -0.5
1998 -0.4
1999 -0.3
2000 -0.2.
2 §

Detta beslut träder i kraft den 18 maj 1994. Beslutet tillämpas från början av året 1993.

Helsingfors den 11 maj 1994

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Regeringsråd
Aulikki Mentula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.