334/1994

Utfärdat i Helsingfors den 2 maj 1994

Justitieministeriets beslut om ändring av justitieministeriets beslut om hänvisningsförfarandet i författningar som gäller genomförande av Europeiska ekonomiska samarbetsområdets rättsakter

Justitieministeriet har

ändrat 3 § i sitt beslut av den 26 november 1992 om hänvisningsförfarandet i författningar som gäller genomförande av Europeiska ekonomiska samarbetsområdets rättsakter (1072/92) som följer:

3 §

Hänvisningen skrivs med iakttagande i tillämpliga delar av följande mallar:

1) Bilaga 00 till EES-avtalet: rådets direktiv 00/000/EEG;

2) Bilaga 00 till EES-avtalet: kommissionens förordning (EEG) Nr 0000/00;

3) Gemensamma EES-kommittns beslut 1.4.1994 Nr 0/00. Bilaga 00 till EES-avtalet: rådets förordning (EG) Nr 0000/00.


Detta beslut träder i kraft den 1 juni 1994.

Helsingfors den 2 maj 1994

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Äldre regeringssekreterare
Markku Kuusela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.