319/1994

Given i Helsingfors den 29 april 1994

Lag om ändring av 85 § beskattningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 85 § beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58), sådant detta lagrum lyder i lag av den 21 december 1979 (980/79), som följer:

85 §

Har skattskyldig avlidit, skall skatterättelse, rättelse av debitering och efterbeskattning avse dödsboet enligt 4 §. Skatterättelse och rättelse av debitering, som avser dödsbo och sker till den skattskyldiges nackdel, skall, liksom även efterbeskattning som avser dödsbo, likväl verkställas senast inom två år från utgången av det kalenderår under vilket bouppteckningsinstrumentet ingivits till skattebyrån.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

RP 15/94
StaUB 7/94

Helsingfors den 29 april 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.