311/1994

Given i Helsingfors den 29 april 1994

Förordning om ändring av 2 och 5 §§ förordningen om yrkesinriktad vuxenutbildning

På föredragning av undervisningsministern

ändras 2 § 1 mom. och 5 § 2 mom. förordningen den 11 december 1992 om yrkesinriktad vuxenutbildning (1314/92) som följer:

2 §

Utbildningsstyrelsen fastställer de riksomfattande grunderna för läroplanerna för den grundläggande yrkesutbildning som ges i form av vuxenutbildning inom de utbildningsområden där yrkesinriktade grundexamina inte ordnas enligt lagen om yrkesexamina (306/94) samt de allmänna grunderna för den undervisning som meddelas på påbyggnadslinjerna.


5 §

För godkänd slutförd utbildning eller uppnått delmål ges betyg. För betyg över slutförd grundläggande yrkesutbildning enligt 2 § krävs att studeranden beträffande alla delmål har fått minst vitsordet nöjaktiga.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1994.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 29 april 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.