299/1994

Utfärdat i Helsingfors den 14 april 1994

Finansministeriets beslut om införande av Gemensamma EES-kommittns beslut nummer 4/94 av den 8 februari 1994

Finansministeriet har med stöd av 19 § 8 punkten reglementet för statsrådet (995/43), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 27 februari 1970 (163/70), beslutat:

1 §

Gemensamma EES-kommittns beslut nummer 4/94 av den 8 februari 1994 om ändring av protokoll 30 till EES-avtalet om samarbete på statistikens område träder i kraft den 1 maj 1994 så som därom överenskommits.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1994.

(Texten är publicerad i fördragsseriens EES-avdelning band 26/94)

Helsingfors den 14 april 1994

Minister
Ilkka Kanerva

Konsultativ tjänsteman
Miliza Vasiljeff

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.