296/1994

Given i Helsingfors den 22 april 1994

Lag om ändring av 7 och 12 §§ hovrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 7 § 1 mom. hovrättslagen av den 21 januari 1994 (56/94) samt

fogas till 12 § ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., som följer:

7 §
Ställföreträdande ledamöter

Är en tjänst som ledamot av hovrätten vakant eller har en ledamot förhinder kan en assessor, en fiskal, en föredragande som skött fiskalsuppgifter under minst tre år, en tingsdomare eller någon annan person med sådan behörighet som anges i 6 § 1 mom. förordnas till ställföreträdande ledamot av hovrätten så som närmare stadgas genom förordning.


12 §
Ikraftträdande

Tjänstebenämningen för hovrättsråd av högre löneklass såsom ordförande för en division, hovrättsråd av högre löneklass och hovrättsråd av lägre löneklass ändras till hovrättsråd när denna lag träder i kraft.Denna lag träder i kraft den 1 maj 1994.

RP 25/94
LaUB 6/94

Helsingfors den 22 april 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Heikki Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.