281/1994

Utfärdat i Helsingfors den 14 april 1994

Statsrådets beslut om häradens ämbetsverkstyp och deras språkliga indelning

Statsrådet har vid föredragning från inrikesministeriet med stöd av 4 § 1 mom. lagen den 14 februari 1992 om grunderna för utvecklande av den statliga lokalförvaltningen (126/92) samt 2 § 3 och 5 mom. språklagen av den 1 juni 1922 (148/22), av dessa 2 § 3 och 5 mom. språklagen sådana de lyder i lag av den 10 januari 1975 (10/75), beslutat:

1 §

Fristående ämbetsverk finns i de härad till vilka Helsingfors stad, Lahtis stad, Tammerfors stad, Uleåborgs stad och Åbo stad hör.

I övriga härad finns ett häradsämbete.

2 §

Häradena är finsk- eller svenskspråkiga eller tvåspråkiga som följer:

Nylands län

Det härad som består av Helsingfors stad är tvåspråkigt. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Det härad som består av Vanda stad är tvåspråkigt. Invånarnas flertal år finskspråkigt.

Det härad som består av Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och Sjundeå kommuner är tvåspråkigt. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Det härad som består av Karislojo, Lojo, Lojo kommun och Sammatti kommuner är finskspråkigt beträffande finskspråkiga kommuner och tvåspråkigt beträffande Lojo kommun. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Det härad som består av Askola, Borgnäs, Borgå, Borgå landskommun och Sibbo kommuner är finskspråkigt beträffande finskspråkiga kommuner och tvåspråkigt beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Det härad som består av Lappträsk, Liljendal, Lovisa, Pernå och Strömfors kommuner är tvåspråkigt. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Det härad som består av Artsjö, Mäntsälä, Mörskom, Orimattila och Pukkila kommuner är finskspråkigt beträffande finskspråkiga kommuner och tvåspråkigt beträffande Mörskom kommun. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Det härad som består av Ekenäs, Hangö, Ingå, Karis och Pojo kommuner är tvåspråkigt. Invånarnas flertal är svenskspråkigt.

Övriga härad är finskspråkiga.

Åbo och Björneborgs län

Det härad som består av Bjärnå, Finby, Halikko, Kiikala, Kisko, Kuusjoki, Muurla, Pertteli, Salo, Somero och Suomusjärvi kommuner är finskspråkigt beträffande finskspråkiga kommuner och tvåspråkigt beträffande Finby kommun. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Det härad som består av Åbo stad är tvåspråkigt. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Det härad som består av Dragsfjärd, Houtskär, Iniö, Kimito, Korpo, Nagu, Pargas och Västanfjärd kommuner är tvåspråkigt beträffande tvåspråkiga kommuner och svenskspråkigt beträffande svenskspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är svenskspråkigt.

Övriga härad är finskspråkiga.

Kymmene län

Det härad som består av Kotka och Pyttis kommuner är finskspråkigt beträffande Kotka stad och tvåspråkigt beträffande Pyttis kommun. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Övriga härad är finskspråkiga.

Vasa län

Det härad som består av Karleby, Kelviå och Lochteå kommuner är finskspråkigt beträffande finskspråkiga kommuner och tvåspråkigt beträffande Karleby stad. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Det härad som består av Vasa stad är tvåspråkigt. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Det härad som består av Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre kommuner är tvåspråkigt beträffande tvåspråkiga kommuner och svenskspråkigt beträffande Larsmo kommun. Invånarnas flertal är svenskspråkigt.

Det härad som består av Korsholm, Korsnäs, Malax, Maxmo, Oravais och Vörå kommuner är tvåspråkigt beträffande tvåspråkiga kommuner och svenskspråkigt beträffande svenskspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är svenskspråkigt.

Det härad som består av Kaskö, Kristinestad och Närpes kommuner är tvåspråkigt beträffande tvåspråkiga kommuner och svenskspråkigt beträffande Närpes kommun. Invånarnas flertal är svenskspråkigt.

Övriga härad är finskspråkiga.

Andra län

Häradena i övriga län är finskspråkiga.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 14 april 1994

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Konsultativ tjänsteman
Martti Jarkko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.