280/1994

Given i Helsingfors den 22 april 1994

Förordning om ändring av 3 § förordningen om skatteuppbörd

På föredragning av finansministern

ändras 3 § 1 mom. förordningen den 1 december 1978 om skatteuppbörd (903/78), sådant det lyder i förordning av den 22 oktober 1993 (880/93), som följer:

3 §

Skattemedel som en penninginrättning mottagit skall för varje dag inbetalas på länsskatteverkets för ändamålet avsedda postgirokonto senast den vardag närmast efter betalningsdagen då penninginrättningen är öppen för allmänheten. Om penninginrättningen inte är öppen för allmänheten på betalningsdagen, skall medlen överföras till postgirokontot senast den andra dagen efter betalningsdagen då penninginrättningen är öppen. På skattemedel som inte inom utsatt tid inbetalats på länsskatteverkets postigirokonto i den ordning som stadgas i 10 § lagen om Postbanken Ab (972/87), skall penninginrättningen för dröjsmålstiden betala av finansministeriet bestämd ränta.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1994.

Helsingfors den 22 april 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.