278/1994

Given i Helsingfors den 22 april 1994

Lag om ändring av 10 § lagen om värdeandelssystemet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 10 § lagen den 17 maj 1991 om värdeandelssystemet (826/91) som följer:

10 §
Kostnaderna för aktiecentralregistrets värdeandelsregister

I aktiecentralregistrets värdeandelsregister förs i fråga om värdeandelar som avses i 4 § 1 mom. värdeandelskonton i värdeandelsägarnas namn. Emittenterna svarar för kostnaderna för dessa värdeandelskonton. Det andelslag som sköter aktiecentralregistret får dock uppbära ersättning av kontoinnehavaren för en sådan notering och för ett sådant kontobesked som beror på att en värdeandel överförs till ett konto i ett annat värdeandelsregister eller på pantsättning av en värdeandel, överlåtelsebegränsning eller åtgärder som nämns i 5 § lagen om värdeandelskonton.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1994.

RP 18/94
EkUB 10/94

Helsingfors den 22 april 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.