273/1994

Given i Helsingfors den 18 april 1994

Förordning om vissa undantag från förordningar som gäller yrkesläroanstalterna

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av 41 § lagen den 10 april 1987 om yrkesläroanstalter (487/87):

1 §

Det antal undervisningstimmar i obligatoriska ämnen om vilka stadgas i 17 a § förordningen om yrkesundervisningsanstalter, 17 a § förordningen om läroanstalter i hotell- och restaurangbranschen, 17 a § förordningen om handelsläroanstalter, 17 a § förordningen om läroanstalter för huslig ekonomi, 17 a § förordningen om läroanstalter för hemslöjd och konstindustri, 17 a § förordningen om läroanstalter inom lantbruksbranschen, 16 a § förordningen om sjöfartsläroanstalter, 16 a § förordningen om läroanstalter för skogsbruk och trähushållning, 17 a § förordningen om läroanstalter för det sociala området, 18 § förordningen om bildkonstläroanstalter, 17 a § förordningen om tekniska läroanstalter och 17 a § förordningen om hälsovårdsläroanstalter minskas med tre timmar i veckan inom den grundskolebaserade yrkesutbildningen på skolnivå och med fem timmar i veckan inom den studentexamensbaserade yrkesutbildningen samt yrkesutbildningen på institutnivå och högre nivå med undantag av de första årskurserna inom den grundskolebaserade utbildningen och specialundervisningen. Andelen självständiga studier ökas i samma takt som minskningen i antalet undervisningstimmar.

2 §

Närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas vid behov av undervisningsministeriet.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1994 och den tillämpas under läsåren 1994-95 och 1995-96.

Helsingfors den 18 april 1994

Republikens President
Martti Ahtisaari

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.