263/1994

Utfärdat i Helsingfors den 17 mars 1994

Inrikesministeriets beslut om bestämmande av gränsen till vissa delar mellan Veckelax och Virolahti kommuner

Inrikesministeriet har med stöd av 1 § 3 mom. och 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Gränsen mellan Veckelax och Virolahti kommuner i havsområdet mellan fastlandet och ön Mustamaa bestäms att följa de omkretsråar mellan å ena sidan Sydänkylä skifteslag i Virolahti kommun och å andra sidan Kuorsalo-Tammio och Pyötsaari skifteslag i Veckelax kommun, som uppgåtts vid skifteskompletteringsförrättningen nr 106523, som registrerades den 8 maj 1990, samt skifteskompletteringsförrättningen nr 102699, som registrerades den 10 maj 1991, som följer:

Gränsen börjar vid röset nr 1 på den gamla gränsen mellan kommunerna och löper genom råpunkterna x1, 5(b), 4(y), 43, 42 och 6(c) till råpunkt 7(d), där den förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

2 §

Den förut inte fastställda gränsen mellan Veckelax och Virolahti kommuner i det allmänna vattenområdet söder om ön Mustamaa bestäms som följer:

Den nya gränsen börjar vid råpunkt nr 4(2), som finns på den gamla gränsen mellan kommunerna och som senast fastställdes vid rågångsförrättningen nr 3294 vilken registrerades den 24 oktober 1985, och löper i rät linje till Reikopu grund i enlighet med kartan från förrättningen nr 107455, som registrerades den 18 januari 1985 och som gällde bestämmande av gränserna för Östra Finska vikens nationalpark och bildande av denna till fastighet. Härifrån fortsätter gränsen i rät linje till punkt A som finns på rikets sjögräns 2890 meter nordost om gränsmärket nr VI-12 som utmärker sjögränsen på ön Jähi.

3 §

Bestämmandet av gränsen föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 17 mars 1994

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Konsultativ tjänsteman
Toivo Pihlajaniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.