229/1994

Given i Helsingfors den 25 mars 1994

Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av lagen om bostadsbidrag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen den 9 augusti 1993 om ändring av lagen om bostadsbidrag (755/93) som följer:


På bostadsbidrag som börjat löpa innan denna lag har trätt i kraft tillämpas dock 15 § 1 mom. 3 punkten från och med den 1 maj 1994 så att den första justeringen enligt den nämnda punkten företas vid ingången av nästa kalendermånad som har samma namn som den under vilken inflyttningen i bostaden skett. Om inflyttningen i bostaden har skett under tiden från ingången av januari till utgången av april innan denna lag har trätt i kraft, företas dock den första justering som avses ovan den 1 maj 1994.Denna lag träder i kraft den 1 maj 1994. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 325/93
MiUB 1/94

Helsingfors den 25 mars 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Pirjo Rusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.