223/1994

Utfärdat i Helsingfors den 17 mars 1994

Statsrådets beslut om fastställande av vissa i lagen om studiestöd (28/72) avsedda belopp

Statsrådet har vid föredragning från undervisningsministeriet med stöd av 7 och 8 §§ lagen den 14 januari 1972 om studiestöd (28/72) beslutat:

1 §
Den högsta räntan för studielån

Den högsta räntan för studielån är 8,9 procent. Maximiräntan justeras den 1 januari 1995 med det antal procentenheter, med vilket den genomsnittliga räntan för bankernas markdepositioner under den 12 månaders period som har utgått i slutet av september föregående år har ändrats jämfört med den genomsnittliga räntan för en motsvarande period dessförinnan ökad med 0,6 procentenheter.

2 §
Räntegottgörelse som staten erlägger samt låntagarens ränteandel

Beloppet av den räntegottgörelse som av statsmedel skall erläggas till kreditinrättningarna för studielån med räntestöd är den högsta räntan för studielån minskad med 4,25 procentenheter.

3 §
Förvaltningsersättning som staten erlägger

Förvaltningsersättningen enligt 8 § lagen om studiestöd ingår i maximiräntan enligt 1 § som en del av helhetsuppgörelsen om räntan och förvaltningsersättningen för studielån.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1994. Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 25 mars 1993 om fastställande av vissa i lagen om studiestöd avsedda belopp (296/93) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder ikraft.

Helsingfors den 17 mars 1994

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Yngre regeringssekreterare
Antti Vuorinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.