214/1994

Given i Helsingfors den 18 mars 1994

Förordning om ändring av 7 § förordningen om förundersökning och tvångsmedel

På föredragning av justitieministern

upphävs i förordningen den 17 juni 1988 om förundersökning och tvångsmedel (575/88) 7 § 5 mom., sådant det lyder i förordning av den 3 augusti 1990 (677/90), samt

ändras 7 § 1 mom. som följer:

7 §
Meddelande till åklagaren

Förundersökningsmyndigheten skall utan dröjsmål underrätta åklagaren om brottsärenden som inkommit till den för undersökning, då någon misstänks för ett brott

1) för vilket det strängaste straffet är minst tio års fängelse,

2) som har stor samhällelig betydelse,

3) som har förorsakat stor person-, miljö- eller förmögenhetsskada eller risk för sådan skada,

4) i fråga om vilket särskild kännedom om ekonomiska frågor krävs vid undersökningen,

5) för vars del det råder osäkerhet om laga domstol eller åklagarens behörighet,

6) som tillsammans med andra brott som undersöks hänför sig till en större helhet som åklagaren skall behandla,

7) som hänför sig till ett brottsärende som redan handläggs av åklagaren eller domstolen, eller

8) som hovrätten behandlar i första rättsinstans.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1994.

Helsingfors den 18 mars 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Heikki Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.