213/1994

Given i Helsingfors den 18 mars 1994

Förordning om ändring av reglementet för justitiekanslern i statsrådet

På föredragning av justitieministern

ändras 11 § 2 mom., 12 § 1 mom. och 14 § reglementet den 30 december 1992 för justitiekanslern i statsrådet (1697/92) som följer:

11 §

Allmänna åklagare som underlyder justitiekanslern är länsåklagare, landskapsåklagaren i landskapet Åland, stadsfiskaler, länsmän och biträdande länsmän samt biträdande åklagare som handhar strafforderärenden. Övriga åklagare som underlyder justitiekanslern är militärjurister samt åklagare som justitiekanslern särskilt förordnat i vissa fall.


12 §

Justitiekanslern utövar en självständig och av andra myndigheter oberoende åtalsprövningsrätt, om inte annat följer av stadgandena i regeringsformen. Justitiekanslern kan utföra åtal i alla domstolar eller förordna den åklagare som är behörig i ärendet eller någon annan person att utföra åtal. Justitiekanslern avgör i egenskap av åklagare de ärenden som gäller tjänsteåtal mot domstolsverkets ämbetsmän och som hovrätten behandlar i första rättsinstans.


14 §

Justitiekanslern utnämner stadsfiskaler och utser biträdande åklagare som handhar strafforderärenden. När tjänster som länspolisråd skall besättas, skall justitiekanslern yttra sig om de sökande.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1994.

Helsingfors den 18 mars 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Heikki Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.