208/1994

Utfärdat i Helsingfors den 18 mars 1994

Statsrådets beslut om ändring av den förmånsförteckning som avses i lagen om importavgifter

Sedan en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om importavgifter har avlåtits till riksdagen, har statsrådet med stöd av 12 § 1 mom. lagen den 30 december 1993 om importavgifter (1519/93) vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet beslutat bestämma att importavgift för nedan nämnda varor uppbärs enligt följande:

FÖRMÅNSFÖRTECKNING
Position Produkt och dess användningsändamål Importavgift mk/kg Kvot t
ur 07.06.90 Rödbetor för framställning av matindustriprodukter 0,11
ur 10.01.90 Vete för framställning av kex och lakrits 1,20
ur 17.01.11 Rörsocker som används i sockerraffineringsindustrin fri
ur 17.01.12 Betsocker som används i sockerraffineringsindustrin fri

* Kvoten kan fastställas med stöd av 6 § 1 mom. lagen om importavgifter

Denna beslut träder i kraft den 23 mars 1994. Förmansförteckningen tillämpas på sådana produkter som utlämnas från tullkontroll den 1 mars 1994 eller därefter.

Helsingfors den 18 mars 1994

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Lantbruksrad
Esko Juvonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.