200/1994

Utfärdat i Helsingfors den 28 februari 1994

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings meddelande om vissa av avdelningens beslut

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/80), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 22 december 1993 (1364/93):

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning har urfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik nr utfärdat träde i kraft
1) Bekämpande av enzootisk bovin leukos 2/93 1.11.1993 1.1.1994
2) Hälsokrav gällande tjursperma 3/93 15.11.1993 1.1.1994
3) Hälsokrav gällande galtsperma 4/93 26.11.1993 1.1.1994
4) Hälsokrav gällande embryon av nötkreatur 1/94 3.2.1994 1.5.1994

Besluten har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Besluten kan fås från veterinär- och livsmedelsavdelningen, Berggatan 16 A, 00 100 Helsingfors, tfn (90) 1601.

Bilaga I till EES-avtalet:
1) rådets direktiv(64/432/EEG, ändr. 91/499/EEG)
2) rådets direktiv(88/407/EEG. ändr. 90/120/EEG och 93/60/EEG)
3) rådets direktiv(90/429/EEG)
4) rådets direktiv(89/556/EEG, ändr. 93/52/EEG och 90/425/EEG)

Helsingfors den 28 februari 1994

Tf. biträdande avdelningschef
Riitta Heinonen

-ldre regeringssekreterare
Kristiina Pajala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.