173/1994

Utfärdat i Helsingfors den 25 februari 1994

Tullstyrelsens beslut om tillämpning av vissa ändringar av de ursprungsregler som skall iakttas i handeln mellan EFTA-staterna och Slovakiska Republiken

Tullstyrelsen har med stöd av 1 § 1 mom. lagen den 28 maj 1993 om förfarandet vid ändring av de ursprungsregler som tillämpas i frihandelsavtal och andra tullpreferensarrangemang samt om bestämmelser i anslutning till dessa regler (460/93) beslutat:

1 §

Beslut nr 1/1994 av den Blandade kommitt som avses i det den 20 mars 1992 ingångna avtalet mellan EFTA-staterna och Tjeckiska och Slovakiska Federativa Republiken (FördrS 99/92) i dess lydelse enligt det den 19 april 1993 upprättade protokollet (FördrS 37/93), vilket beslut avser förlängning av uppskovet i tillämpning av bestämmelserna i artikel 23 i protokoll B till avtalet och ingår som bilaga i detta beslut, skall tillämpas i handeln mellan Republiken Finland, de övriga EFTA-staterna och Slovakiska Republiken så som därom har överenskommits.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1994.

Helsingfors den 25 februari 1994

Generaldirektör
Jermu Laine

Tullråd
Seija Nuotio

BESLUT NR 1/1994 AV BLANDADE KOMMITTÉN EFTA-SLOVAKIEN

(Fattat genom skriftligt förfarande den 31 januari 1994)

Förlängning av uppskovet i tillämpning av bestämmelserna i artikel 23 i protokoll B

Blandade kommittén,

som noterar att EFTA-staterna och Slovakiska Republiken har enligt stycke 4 a) i samförståndsprotokollet kommit överens om att bestämmelserna i artikel 23 i protokoll B inte skall tillämpas förrän den 1 januari 1994,

som noterar att detta uppskov kan förlängas av Blandade kommittn med beaktande av den praxis som tillämpas mellan Slovakiska Republiken och Europeiska gemenskaperna,

som noterar att den praxis som nu tillämpas mellan Slovakiska Republiken och Europeiska gemenskaperna inte har förändrats,

har beslutat:

EFTA-staterna och Slovakiska Republiken är överens om att bestämmelserna i artikel 23 i protokoll B inte skall tillämpas förrän den 1 januari 1995.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.