163/1994

Utfärdat i Helsingfors den 16 februari 1994

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av 2 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om när lantbrukets forskningscentrals prestationer skall vara avgiftsbelagda och om avgiftsgrunderna

Jord- och skogsbruksministeriet har

ändrat 2 § i sitt beslut av den 30 december 1992 om när lantbrukets forskningscentrals prestationer skall vara avgiftsbelagda och om avgiftsgrunderna (1712/92) som följer:

2 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

I 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda andra prestationer, som lantbrukets forskningscentral prissätter enligt företagsekonomiska grunder, är

1) beställda forskningsuppgifter och prov,

2) analystjänster,

3) andra provnings-, testnings- och inspektionstjänster,

4) elitplantproduktion,

5) sjukhus- och reproduktionstjänster i fråga om hästar,

6) publicationsförsäljning och informationstjänster,

7) utbildnings- och kurstjänster,

8) sakkunnig- och rådgivningstjänster,

9) mejeriverksamhet samt

10) andra beställda specialtjänster och prestationer.


Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1994 och gäller till och med den 31 december 1997.

Helsingfors den 16 februari 1994

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Yngre regeringssekreterare
Sinikka Siln

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.