160/1994

Given i Helsingfors den 25 februari 1994

Förordning om ändring av 5 § förordningen om avgifter för sådana besiktningar av elanläggningar som skall ombesörjas av elverk

På föredragning av handels- och industriministern

ändras i förordningen den 18 december 1987 om avgifter för sådana besiktningar av elanläggningar som skall ombesörjas av elverk (1063/87) 5 §, sådan den lyder i förordning av den 19 oktober 1990 (923/90), som följer:

5 §

Avgift för besiktning bestäms enligt följan-de:

Avgiftsklass I grundavgiften

Avgiftsklass II 2 x grundavgiften

Avgiftsklass III 3 x grundavgiften

Avgiftsklass IV 5 x grundavgiften

Avgiftsklass V 8 x grundavgiften

Grundavgiften är 500 mark.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1994.

Helsingfors den 25 februari 1994

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.