148/1994

Given i Helsingfors den 25 februari 1994

Förordning om ändring av förordningen om utrikesförvaltningen

På föredragning av utrikesministern fogas till 42 § förordningen den 31 maj 1990 om utrikesförvaltningen (485/90) ett nytt 1 mom., varvid det nuvarande 1 mom. blir 2 mom., som följer:

Biträdande avdelningschefen vid protokollavdelningen avgör ärenden som gäller diplomatiska beskickningars och konsulats som förestås av en utsänd konsul rätt till skatteåterbäring enligt 128 a § omsättningsskattelagen.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1994.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 25 februari 1994

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Utrikesminister
Heikki Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.