72/1994

Given i Helsingfors den 21 januari 1994

Förordning om fördelningen av de socialskyddsavgifter som inflyter under 1994

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

stadgas med stöd av 16 § 2 mom. lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/63), sådant det lyder i lag av den 29 december 1972 (957/72):

1 §

Arbetsgivares för 1994 utan särskild debitering erlagda socialskyddsavgifter skall anses fördelade enligt följande:

1) då staten, andra statliga inrättningar än de affärsverk på vilka tillämpas lagen om statens affärsverk (627/87), landskapet Åland och de kommunala affärsverken är löneutbetalare

arbetsgivares sosialskyddsavgiftsprocent folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift %
6,65 59,398 40,602

2) då kommun och samkommun är löneutbetalare

arbetsgivares sosialskyddsavgiftsprocent folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift %
6,65 59,398 40,602

3) då evangelisk-lutherska kyrkan och dess församling samt församlingsförbund, ortodoxa kyrkosamfundet och dess församling är löneutbetalare

arbetsgivares sosialskyddsavgiftsprocent folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift %
11,65 33,906 66,094

4) då någon annan än en i 1, 2 eller 3 punkten avsedd arbetsgivare är löneutbetalare

arbetsgivares sosialskyddsavgiftsprocent folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift %
3,85 62,338 37,662
5,45 73,394 26,606
6,35 77,165 22,835

Arbetsgivares för 1994 på grund av debitering erlagda socialskyddsavgifter skall anses fördelade enligt följande:

folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift %
67,6 32,4
2 §

Arbetsgivares under 1994 influtna för 1993 och tidigare år erlagda socialskyddsavgifter skall anses fördelade enligt följande:

1) arbetsgivares barnbidragsavgift 0,0 %
2) arbetsgivares folkpensionsavgift 66,7 %
3) arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 33,3 %
3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1994, likväl så, att den även tillämpas på arbetsgivares socialskyddsavgifter som har debiterats tidigare och influtit den 1 januari 1994 eller därefter.

Helsingfors den 21 januari 1994

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.