71/1994

Given i Helsingfors den 21 januari 1994

Förordning om ändring av patentförordningen

På föredragning av handels- och industriministern

fogas till patentförordningen den 29 september 1980 (669/80) en ny 51 a § som följer:

Förmedling av en internationell ansökan till den internationella byrån
51 a §

När den internationella byrån har valts till mottagande myndighet, tar patentverket emot och vidarebefordrar patentansökan till den internationella byrån i enlighet med konventionen om patentsamarbete och tillämpningsföreskrifterna till denna.

Sökanden skall härvid erlägga en avgift för befattning med ansökan, som nämns i regel 19.4 i tillämpningsföreskrifterna i konventionen om patentsamarbete, inom en månad från det ansökan har mottagits.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1994.

Helsingfors den 21 januari 1994

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.