66/1994

Given i Helsingfors den 21 januari 1994

Lag om ändring av 2 och 15 §§ lagen om bostadsbidrag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 1 punkten och 15 § 4 mom. 2 punkten lagen den 4 juni 1975 om bostadsbidrag (408/75),

dessa lagrum sådana de lyder, 2 § 1 punkten i lag av den 30 december 1992 (1633/92) och 15 § 4 mom. 2 punkten i lag av den 9 augusti 1993 (755/93), som följer:

2 §

Bostadsbidrag enligt denna lag beviljas inte

1) en ensamboende studerande som enligt 14 § 1 mom. lagen om studiestöd (65/94) har rätt till bostadstillägg eller studerande som har rätt till avgiftsfri bostad från läroanstaltens sida eller som får logiersättning enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/90).


15 §

Bostadsbidraget indras


2) vid ingången av den månad från och med vilken ett hushåll bestående av en person beviljas bostadstillägg enligt lagen om studiestöd, ellerDenna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 226/93
KuUB 25/93

Helsingfors den 21 januari 1994

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.