64/1994

Utfärdat i Ådo den 11 november 1993

Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen

i enlighet med kyrkomötets beslut

upphävs i kyrkoordningen den 8 november 1991 (1055/93) 20 kap. 7 § 1 mom., samt

ändras 22 kap. 4 § 1 mom. som följer:

22 kap.

Kyrkostyrelsen och kyrkans centralfond

4 §

Ett beslut av en sektion, av ämbetskollegiet eller av ett annat organ som är underställt kyrkostyrelsen eller av en tjänsteinnehavare kan, inom den tid som bestäms i reglementet för kyrkostyrelsen, överföras för avgörande till kyrkostyrelsen i plenum, om inte överföringen av beslut i ett sådant ärende har förbjudits i reglementet. Kyrkostyrelsen kan härvid upphäva eller ändra beslutet eller återförvisa ärendet för ny handläggning.Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1994.

Åbo den 11 november 1993

På kyrkomötets vägnar


John Vikström ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.