60/1994

Given i Helsingfors den 21 januari 1994

Lag om ändring av 14 § lagen om Högsta domstolen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 14 § lagen den 22 juli 1918 om Högsta domstolen, sådant detta lagrum lyder i lag av den 22 december 1949 (804/49), som följer:

14 §

Högsta domstolen fastställer sin egen arbetsordning. I arbetsordningen kan högsta domstolen befria i 2 § 2 mom. nämnda ledamöter från att behandla frågor som avses i 4 § 1 mom. 1-3 punkten och 5 § 2 mom. samt ekonomiska och administrativa frågor som gäller högsta domstolen.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1994.

RP 139/93
LaUB 24/93

Helsingfors den 21 januari 1994

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.