58/1994

Given i Helsingfors den 21 januari 1994

Lag om ändring av rättegångsbalken

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 4 kap. rättegångsbalken, sådant det lyder i lag av den 22 juli 1991 (1052/91), samt

ändras 1 kap. 3 §, sådan den lyder i lag av den 27 mars 1987 (354/87), som följer:

1 kap.

Om allmänna domstolar

3 §

Hovrätten har en president och såsom övriga ledamöter hovrättslagmän och hovrättsråd.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1994.

RP 139/93
LaUB 24/93

Helsingfors den 21 januari 1994

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.